КАК ОПРЕДЕЛЯМЕ ЦЕНАТА НА ВАШИТЕ ПРОДУКТИ?

Основно задължение на нашите консултанти, е да следят ежедневно пазара на стоки и услуги в сегмента и района, в който оперират. Също така, те са запознати в детайли с ключови характеристики на предложенията , с които работят, като в допълнение обръщат внимание на незабележими за средностатистическия потребител детайли, които могат да се окажат съществен ценообразуващ фактор. Имат информация за цените, на които се
осъществяват сделки за конкретни продукти, както и удовлетвореността на продавач и купувач в тези сделки. Производител, произход, състояние, ключови характеристики, условия на продажбата, изправност и функционалност, морално овехтяване, остатъчен ресурс, подобрения и износвания,
гаранционни условия, надежност и добро име на предложителя, съпоставими продукти на пазара, възможности за поддръжка и рекламиции – са основна част от факторите, които консултантът сравнява и анализира. В някои сегменти има специфични особености, които изискват доста задълбочени познания в определени сфери.
Отчитайки всички съществени фактори от изброените, отделният консултант, формира справедлива, според него, офертна цена.
Следва заявка за одобрение от определен брой други наши консултанти в същата област, които се съгласяват с преценката му, или се аргументират, ако са на друго мнение.
В резултат на целия този процес, определяме цената на вашите продукти.
Нека не ви учудва, след като знаете за този процес, че наш консултант е заявил пред вас конкретна офертна цена, още при първия разговор. Той може би току що е продал същия или много подобен продукт на друг наш клиент, и се обажда за да попълни отново портфолиото си. Също така, не е задължително в първи разговор да получите конкретна офертна цена. Необходимо е да получим достатъчно информация за стоката, която продавате, преди да можем да се ангажираме с правилна оценка. Както виждате по-горе, условията и процеса на оценка се извършва от хора, и ако не е правена до момента за продукт като вашия, ще трябва индивидуално да се извърви целия процес.


За избор на наш консултант натиснете ТУК1*
За посочване на продукти, които искате да оценим и продадем от ваше име ТУК2*, подходящ наш консултант ще се свърже с вас при първа възможност.