ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ДА ПРОДАВАТЕ С НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ?

Преди да изредим причините, защо да ни се доверите, уточняваме, че това е изцяло Ваш личен избор. Не сте длъжни! Нашите консултанти са обучени и са приели да спазват Етичния кодекс на компанията, според който доброто и възпитано отношение към клиента е Топ приоритет. Ако наш консултант, или представящ се за такъв, Ви безпокои или не изпълни поет ангажимент, по неприемлив от морално, професионално или друго естество начин, молим, незабавно да ни сигнализирате по един от изброените начини:
горещ телефон:
мейл:
форма за препоръки и оплаквания:
Сигналът Ви ще бъде разгледан приоритетно, и ще получите нашето становище и подобаващо извинение, за причинените неприятности, в случай, че се установи, че имаме вина. Ето и основните услуги, с които можем да сме Ви полезни:
1. Да оценим безпристрастно и отговорно продукта или услугата, която предлагате.
За подробности по оценката вижте : „КАК ОПРЕДЕЛЯМЕ ЦЕНАТА НА ВАШИТЕ ПРОДУКТИ“.


2. Dа извършим една или няколко от изброените дейности, свързани с продажбата на това, което предлагате:
- да оформим професионална оферта
- да изготвим и изпълним маркетингов план, за да достигне офертата до необходимия брой потенциални клиенти
- ще поемем изцяло входящи запитвания по вашата оферта, и ще я промотираме професионално пред потенциалните клиенти
- ще защитаваме интереса Ви, по цената и други условия от Ваша страна
- ще ви уведомяваме своевременно, по съгласуван предварително начин, за интереса към офертата и предложенията за покупката и.
- офертата Ви ще получи достъп до всички наши клиенти, подали заявка за подобен продукт услуга, към нашите консултанти.
- ще съгласуваме с купувача и Вас, начина за предаване/приемане и плащане, за да финализираме сделката с минимални сътресения и риск от провалянето и.
- ще съдействаме за избора на най-рентабилни транспорт или съпътстващи услуги по сделката.
3. Ще извършваме всички тези неща за Вас, авансово, като ще ни заплатите само когато успеем да намерим купувач и да финализираме сделката.
4. С нашата услуга, ще получите най-добрата и справедлива цена, като едновременно с това, ще ви спестим обажданията и несправедливите предложения на много спекуланти, които ще ви убеждават да сваляте цената, заинтересовани от възможността да купят и препродадат с печалба това, което предлагате.
5. Нашите консултанти отговарят своевременно и професионално на обаждания и запитвания, за да не изпуснете потенциален клиент, готов да купи на момента.
6. С услугата 24/7, вашата оферта може да бъде обслужвана в реално време и денонощно от дежурен консултант, което в някои случаи е решаващо за скоростта на продажбата.
7. Накрая, но не последно място, ако условията са приемливи за Вас, вие може да се съгласите да работите с нас, само за да увеличите шансовете си за продажба. Въпреки, че ще ви предложим по-изгодни условия за нашето съдействие, ако поверите изцяло на екипа ни продажбата на своя продукт, никой наш консултант, няма да изисква от Вас, да се обвързвате
изключително с нашите услуги.
8. За допълнителни препоръки и мнения за нашата работа, можете да посетите секция за обратна връзка тук1! Или да се допитате до ваши познати и приятели.
Избор на консултант ТУК1. Допълнителна информация и заявка, за оценка на стоки/услуги ТУК2